Muziek als religie: de helende klanken van Lyra Pramuk

Alsof je een eeuwenoud religieus koor transporteert naar een toekomst vol technologie en artificial intelligence, zo klinkt de muziek van Lyra Pramuk. Er komt geen woord voor op Fountain, haar album dat vorig jaar uitkwam, enkel haar geloopte vocalen, melancholisch maar hoopvol opgebouwd in lagen reverb. Pramuks muziek gaat hand in hand met de elektronische AI-klanken van Holly Herndon, maar ook met Cocteau Twins’ ongrijpbare Elizabeth Fraser en het Cyborg Manifesto van Donna Haraway. Het heeft iets mysterieus, bevrijdends en soms zelfs iets spiritueels.

Lees Meer

Music as religion: the healing sounds of Lyra Pramuk

As if an old religious choir is transported to a future full of technology and AI, that is how the music of the Berlin-based artist Lyra Pramuk sounds. There’s no words on Fountain, her critically acclaimed album that came out a year ago, only her looped vocals. They are melancholic and hopeful, built up in layers of reverb. Pramuk’s music goes hand in hand with Holly Herndon’s electronic AI sounds, but also with Cocteau Twins’ elusive Elizabeth Fraser and Donna Haraway’s Cyborg Manifesto. It’s mysterious, liberating and oftentimes spiritual.

Lees Meer