Leo Svirsky ziet de tijd verstrijken

Leo Svirsky, componist en pianist, heeft een voorliefde voor het vergankelijke van dat wat ooit tot grote hoogtes kwam. De Japanse liveshows in het laatste levensjaar van John Coltrane, etnografische opnames van verdwenen culturen, een nooit afgemaakt pianostuk dat het einde van de wereld in zou luiden. Met zijn laatste album River Without Banks en de bijbehorende liveshow hoopt hij op zijn eigen manier het verstrijken van de tijd te kunnen vastleggen.

Lees Meer

Backxwash doopt haar pen in pijn: “Op deze plaat vind je geen verlossing”

I LIE HERE BURIED WITH MY RINGS AND DRESSES is de lange, luide titel van het nieuwe album van Backxwash, winnares van de Canadese Polaris Music Prize in 2020. Een terechte onderscheiding voor de in Zambia geboren rapper en producer, want er zijn maar weinig artiesten die de fundamenten van hiphop en (black) metal zo urgent en vlijmscherp samensmelten. Aanvankelijk deed Backxwash – echte naam Ashanti Mutinta – dat door middel van traditionele sampling. I LIE HERE BURIED… is het product van meer moderne productietechnieken: haar diverse invloeden worden gesmeed tot een geducht zwaard dat door alle obstakels heen kerft. Maar zelfs de muziek is nog niet half zo intens als haar allesverschroeiende raps, die nu meer het voortouw nemen dan ooit.

Lees Meer

Working is sharing for Japanese Breakfast’s Michelle Zauner

Michelle Zauner is juggling two major rollouts at once: one for her memoirs Crying in H Mart, a coming-of-age story of adolescent rebellion and reconciliation with her lineage as an Asian American. The other is about her next album as Japanese Breakfast, entitled Jubilee, Zauner’s most sonically ambitious work to date. Though she admits the many Zoom conversations and interviews are starting to eat away at her sanity, she relishes in throwing herself at her work. After all, that visible grind is precisely why Japanese Breakfast has become a household name to begin with.

Lees Meer

Werken is delen voor Japanese Breakfast

Michelle Zauner jongleert met twee grote promotiecampagnes: eentje voor haar memoires Crying in H Mart, een coming-of-age-verhaal over adolescente opstand en de verzoening met haar afkomst als Aziatische Amerikaan. De ander draait rondom haar derde album als Japanese Breakfast, getiteld Jubilee, Zauners meest ambitieuze muziek tot nu toe. Hoewel ze toegeeft dat de vele Zoom-gesprekken en interviews beginnen te vreten aan haar verstand, vindt ze het heerlijk om zich compleet in haar werk te storten. Sterker nog: die reuring is juist waarom Japanese Breakfast is uitgegroeid tot een gevestigde naam.

Lees Meer

Momenten kunnen monumenten zijn: Cassandra Jenkins ziet David Berman overal

Cassandra Jenkins kende David Berman, frontman van cultband Silver Jews, pas een paar dagen. Samen met Berman en een handjevol andere muzikanten repeteerde ze om zijn laatste plaat op het podium tot leven te wekken. Voor tenminste twee maanden on the road zouden ze de Purple Mountains zijn – of ‘David Berman en Zijn Knappe Kleinkinderen’, zoals hij de groep gekscherend noemde – ware het niet dat Berman zich, daags voor de eerste show, van het leven beroofde. Voor Jenkins resulteerde het plotse verlies, en de gebeurtenissen die erop volgden, in haar eerlijkste en meest ontwapenende plaat tot nog toe: An Overview on Phenomenal Nature, een monumentaal album, doordrongen van Bermans unieke geest.

Lees Meer

Moments can be monuments: Cassandra Jenkins sees David Berman everywhere

Cassandra Jenkins had only known David Berman, leader of cult favourite Silver Jews, for a couple of days. Berman, her, and a number of other musicians were rehearsing to bring his latest record to life on stage. For at least two months of touring, they would be Purple Mountains – or ‘David Berman and His Handsome Grandkids’, as he jokingly called the ensemble – had Berman not taken his own life, mere days before the first show. For Jenkins, this sudden loss, and the events that followed, would result in her most sincere and impactful recording to date: An Overview on Phenomenal Nature, a monumental album, permeated by Berman’s singular spirit.

Lees Meer

Yaya Bey schept helende ruimtes

Hadaiyah ‘Yaya’ Bey, kroost van het gouden hiphoptijdperk uit de jaren negentig, groeide op in een fragmentarisch bestaan. Haar warme combinatie van neo-soul en hiphop vervaagt grenzen en klinkt verrassend organisch en intiem voor iets dat volledig uit samples is gevormd. Haar tweede album Madison Tapes (2020) en nieuwste EP The Things I Can’t Take With Me zijn natuurgetrouwe registraties van de twee jaar waarin ze, na veel liefdesverdriet, haar glans heroverde. 

Lees Meer